Sportcommissie KL
 

Inhoudsopgave              

 

1.  Voorwoord                                   blz 3

 2.  Organisatie                                 blz 4

a)   Sportcommissie KL

b)   Wedstrijdleiding

c)   Wedstrijdsecretariaat

d)   Accommodatie

 

3.  Chronologisch overzicht               blz 4

 

4.  Algemene informatie                    blz 5

 

5.  Huishoudelijke mededelingen      blz 5

 

6. Speelschema                                   blz 6

 

7.  Prijsuitreiking/Prijzen                 blz 6

 

8.  Toernooireglement                         blz 7

a)   Algemeen

b)   Samenstelling team

c)   Wedstrijdklasse

d)   Wedstrijdreglement

e)   Overige bepalingen

f)   Officials

 

9.  Algemene spelregels                    blz 9

 

10. Uitslag 2017                              blz 10

       

            

1. Voorwoord

 

Dit jaar houden we voor de 20e keer het door de Sportcommissie KL georganiseerde “Open” Militair Kampioenschap Rugby.

Door de jaren heen is de Warriors-Cup een bekend fenomeen geworden zowel binnen als buiten de Krijgsmacht. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er een aantal malen teams van Politie en Justitie hebben deelgenomen. Een prima ontwikkeling vanuit de gedachte dat het toernooi open staat voor de “geüniformeerde overheidsdiensten”. Natuurlijk blijven we ook streven naar meer deelnemende teams uit alle Krijgsmachtdelen en internationale staven.

 De rugbysport groeit nog steeds gestaag in Nederland. Vanzelfsprekend komen er daardoor meer rugbyers binnen Defensie. Maar we dragen ook zelf ons steentje bij door personeel bij de eenheden te werven voor deze prachtige sport.

 Wij, als Sportcommissie KL, willen daarom ook graag de mooie sport “rugby’’ op de kalender houden. Niet alleen voor het spelletje, maar vooral ook door de kameraadschappelijke sfeer die de rugbysport met zich meebrengt. Ik durf best te stellen dat dit toernooi een voorbeeld is voor de rest van de evenementen.

Ik wens dan ook iedereen een bijzonder sportieve dag toe, waar we later met z’n allen met een goed gevoel op kunnen terugkijken.

Elnt Roel Hessing

Hoofd Sportcommissie KL
 

             

  2. Organisatie

 

a) Sportcommissie KL

De Sportcommissie KL is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de sportkalender activiteiten. Hierbij worden ze ondersteund door o.a. personeel van de LO/Sportorganisatie. Voor algemene informatie over de sportkalender en/of dit specifieke evenement kunt u terecht bij:

Hfd Sportcommissie KL : Elnt Roel hessing,     GSM 06-83645998

Stoo Sportcommissie KL:  Aooi Rene de Jager, GSM 06-10487535

 

b) Wedstrijdleiding

Algehele leiding:            Elnt Roel Hessing

Wedstrijdleiding:            Aoo Henk de Vries

Hoofdscheidsrechter:      Lkol A. Wagemakers

 

c) Wedstrijdsecretariaat

Aooi Rene de jager

     

d) Accommodatie

Rugby club Eemland

Sportpark De Bokkeduinen

Barchman Wuytierslaan 95

3819 AB Amersfoort

                                                                         

 

3. Chronologisch overzicht

 

Tijdstip:       Programma:

 

07.00 uur          :  Kantine open.

07.30-08.00 uur  : Teamcaptains en referees melden bij secretariaat

08.15 uur           : Briefing teamcaptains en referees.

09.00 uur           : Kick Off 1 e wedstrijden

±16.00 uur         : Prijsuitreiking met aansluitende maaltijd

16.15 uur          : 3 e helft

       

 4. Algemene informatie:

 

De naam Warriors-Cup, waaronder dit toernooi gespeeld wordt, is overgenomen van een militair toernooi dat in vroeger dagen gespeeld werd. Dit jaar wordt voor de 20e keer het “Open” Militair Kampioenschap gehouden. Een toernooi waarover met respect wordt gesproken binnen en buiten de krijgsmacht. Wij, als deelnemers, betekenen daar veel in; door de rugbysport binnen de eenheden uit te dragen en personeel hiervoor warm te maken maar ook door het militaire rugby bij de verenigingen (nog) bekender te maken. Het voorlopige einddoel is deelname van teams uit alle krijgsmachtdelen en van zoveel mogelijk eenheden.

                                                                    

5. Huishoudelijke mededelingen

 

Het is ten strengste verboden om meegebrachte etenswaren te nuttigen op de accommodatie van het rugbycentrum. Indien met eigen, meegebrachte lunchpakketten wilt nuttigen, dient men dit buiten de omheining van het rugbycentrum te gebruiken. Teams, welke zich hier niet aan houden zullen uitgesloten worden van verdere deelname aan het kampioenschap !!

Er wordt na afloop van het toernooi voeding van rijkswege verstrekt.

Er wordt gebruik gemaakt van de accommodatie van de Rugby Club Eemland, inclusief de kleed- en douche ruimtes.

Bereikbaarheid op de wedstrijddag Sportcommissie KL: 06-83645998 / 06-10487535

Foto’s kunnen na afloop gedownload worden via www.sportcommissie.nl

 

 

 

 

6. Speelschema

 

Afhankelijk van het aantal ingeschreven teams wordt gespeeld:

in de vorm van een voorronde (halve competitie in poules) en finaleronde (fase afvalsysteem voor plaats 1 t/m 4: ”Warriors-cup competitie” en eventueel óók voor de overige plaatsen: ”Plate competitie”), of

met een knock-out wedstrijd gevolgd door een ”cup- en een plate poule”.

 Het speelschema wordt op de speeldag bekend gemaakt.

 DAAR, WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE WEDSTRIJDLEIDING.

  

7. Prijsuitreiking / Prijzen

 Prijsuitreiking vindt direct plaats na de finale.

 -  Winnaar:             - Wisselbokaal “Warriors-Cup”

                            (aangeboden door de Nederlandse Rugby Bond)

   - Prijs: 1e plaats en medaille per teamlid

-     Runner-up:       - Prijs: 2e plaats en medaille per teamlid

-     3e plaats:         - Prijs: 3e plaats en medaille per teamlid

 

-     1 e uit poule B     – ”Plate” en medaille per teamlid

 

De badge ”KL Kampioen 2018” gaat naar het hoogst geplaatste Landmacht team

 

 

 


 

 

 

8. Toernooireglement

 

A ) Algemeen

Het kampioenschap 10-a-side is open gesteld voor teams uit alle krijgsmachtsdelen, buitenlandse militairen, politie, brandweer, douane en justitie. Het toernooi wordt op één dag gespeeld.

 

B ) Samenstelling ploeg

a.  Een coach/verzorger

b.  Maximaal zeventien spelers (10 veldspelers en zeven wisselspelers).

c.  Een linesman (door de spelende teams).

 

C) Wedstrijdklasse

a.  Categorie S (geen beperkingen), teaminschrijving.

b.  Individuele inschrijving is mogelijk. Individuen worden ondergebracht in een ”invitatieteam”. Is dit niet mogelijk dan worden zij (na overleg) ondergebracht bij een al ingeschreven team.

 

D) Wedstrijdreglement

Gespeeld wordt conform de regels van de Nederlandse Rugby Bond met uitzondering van:

a.  Wedstrijdduur: wordt bepaald aan de hand van het wedstrijdschema met een minimum speelduur van 2 x 10 minuten.

b.  Gelijke stand in de poule van twee teams wordt achtereenvolgens beslist:

(1) de onderling gespeelde wedstrijd;

(2) scoresaldo;

(3) het aantal punten vóór;

(4) het aantal gescoorde tries.

c. Bij gelijk eindigen van drie of meer teams in een poule beslist achtereenvolgens punt b (2), (3) en (4);

d. Bij gelijkspel in de finaleronde (of de wedstrijd die als finale kan worden aangemerkt) wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens:

(1) Verlenging middels “sudden death” voor maximaal 15 minuten;

(2) Indien na een verlenging de stand gelijk is, wordt door 5 spelers van    beide teams afwisselend een drop kick op de palen genomen vanaf de 22-meter lijn. Het team dat de wedstrijd begon met de aftrap zal als eerste schoppen.

(3) Indien dit niet tot resultaat leidt wordt de score onderzocht en zal het team dat de meeste try’s scoorde winnaar zijn.

(4) Indien dit ook niet tot resultaat leidt, zal de toernooileider tossen om de winnaar te bepalen

 

 

 

 

E) Overige bepalingen
Ieder team dient in het bezit te zijn van:
       - shirts voorzien van rugnummer conform de regels van de bond
       - een wedstrijdbal maat 5 met een goedkeuringsstempel van de Rugbybond
Het toernooi wordt op een civiele accommodatie gehouden (Rugby club Eemland).

 

 

F) Officials

Officials worden uitgenodigd door de Sportcommissie KL en worden ingezet door de hoofdscheidsrechter.

   

  9. Algemene Spelregels: WARRIORS-CUP 10-A-SIDE RUGBY

 

1.  Rugby X’s wordt gespeeld met 10 spelers in een combinatie van 5 voorwaartsen en 5 backs (driekwarten).

2.  De wedstrijden worden gespeeld conform de (10-a-side) regels van de NSRS/NRB.

3.  De wedstrijdduur is minimaal 2 x 10 min. met een rust van 2 min.

4.  Per wedstrijd zijn 3 wissels toegestaan.

5.  Een gewisselde speler mag niet opnieuw in dezelfde wedstrijd invallen. M.u.v. het invallen als bloedwissel.

6.  Na het scoren van een try mag een conversie genomen worden. Deze moet als dropkick, binnen 40 sec na het scoren, genomen worden.

7.  Bij een herstart na een score neemt het scorende team de Kick Off

8.  Als de bal bij de Kick Off of herstart de 10m lijn niet bereikt danwel de bal rechtstreeks uit gaat, krijgt het ontvangende team een vrije schop op het midden van de middenlijn

9.  Bij de scrum: de scrum half van de niet-ingooiende partij mag niet meelopen met ingooiende scrumhalf.

10.      Een strafschop mag op de palen geschopt worden. Dit mag met een place kick of een drop kick binnen 30 sec na het toekennen van de strafschop gebeuren. Wordt de tijd overschreden dan volgt een scrum op de mark waarbij de tegenstander de bal mag inbrengen.

11.      Indien bij een scrum een 1e rijer de bal opzettelijk uit de tunnel schopt volgt een strafschop voor het niet overtredende team.

12.     Een sin bin duurt 3 min.

 

 

10. Uitslag 2017

 

Einduitslag ”WARRIORS-CUP” 2017

 

1 E     POLITIE

2 e      RHINO

3 e     GENIE

4e     BRANDWEER

 

 

Einduitslag ”PLATE CUP” 2017

 

1 E     KMA

2e     LMBL

3 e     KMAR

4 e     45 PAINFBAT